แจ้งชำระเงิน

ป้อนข้อมุลให้ครบตามเครื่องหมาย * ที่กำหนดไว้ (หลังจากที่ส่งข้อมูลแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างรหัส แจ้งชำระเงินพร้อมส่งรหัสที่ได้เข้าอีเมล์อัตโนมัติ ให้เก็บรหัสนั้นไว้อ้างอิงในการติดตามในการลงโฆษณา)
 • ชำระค่า:*
 • จำนวนวันลงโฆษณา:*
 • ชื่อ-สกุล:*
 • อีเมล์:*
 • โทรศัพท์:*
  083xxxxxxx
 • โอนเงินเข้าบัญชี:*
  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ แฟชั่นไอซ์แลนด์ นายชัยพร พันธุ์ชาตรี 1712122754 ออมทรัพย์
  ธนาคารกสิกรไทย เทสโก้โลตัสมีนบุรี นายชัยพร พันธุ์ชาตรี 8562029053 ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทย แฟชั่นไอซ์แลนด์ นายชัยพร พันธุ์ชาตรี 488-032702-6 ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงเทพ หัวหมาก นายชัยพร พันธุ์ชาตรี 1805969167 ออมทรัพย์
 • โอนจากสาขา:*
 • วันที่โอน:*
 • เวลา (ประมาณ):*
 • จำนวนเงินที่โอน:*
  250 หรือ 2500
 • สำเนาใบโอนเงิน:
  jpg/gif (300kbs)
 • ข้อความเพิ่มเติม:
 • ภาพ:*
 • พิมพ์ตัวอักษรที่มองเห็น:*
  ให้ทำการพิมพ์ข้อความแล้วจะแสดงปุ่มอัตโนมัติ