สินค้าและบริการของออโตเมชั่นโซลูชั่น

รหัสสินค้า: wY5M084132
ชื่อสินค้า: สินค้าและบริการของออโตเมชั่นโซลูชั่น
ราคาปกติ: 9,000.00 บาท
ราคาขาย: 9,000.00 บาท
ประหยัดกว่า: 0.00 บาท
สินค้าชินนี้มียอดสั่งซื้อทั้งสิ้น: 0.00 ชิ้น
เข้าชม: 3,001 ครั้ง
ร้านค้า: autosolu
เปิดเมื่อวันที่: 9 ส.ค 2557
อัพเดทล่าสุด: 0 543
จำนวนเข้าชมร้านค้า: 11,620 ครั้ง
ชมร้านค้า: autosolu
รายละเอียด
ออโตเมชั่นโซลูชั่น เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ เรามีประสบการณ์และความชำนาญในการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม สินค้าและบริการของออโตเมชั่นโซลูชั่น มีมากมายหลายชนิด ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของบรรดาลูกค้าผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สินค้าและบริการของออโตเมชั่นโซลูชั่น จัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. DEAL2.0 : ระบบเก็บบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ (Data Logging & Event Alarm System)
2. PM2.0 : ระบบตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า (Power Monitoring System)
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปสำหรับใช้ในโรงงาน (General Electronic Devices for Factory)
4. ระบบควบคุมสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน (Control System for Specific Application)
5. งานออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า เพื่อผลิตใหม่ และทดแทนแผงวงจรเดิม (PCB Design for New Production and Replacement)
6. งานพัฒนาระบบควบคุมตามความต้องการของลูกค้า (Customized Control Solution Development)