งานออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า เพื่อผลิตใหม่ และทดแทนแผงวงจรเดิม

รหัสสินค้า: XG7U085716
ชื่อสินค้า: งานออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า เพื่อผลิตใหม่ และทดแทนแผงวงจรเดิม
ราคาปกติ: 999.00 บาท
ราคาขาย: 999.00 บาท
ประหยัดกว่า: 0.00 บาท
สินค้าชินนี้มียอดสั่งซื้อทั้งสิ้น: 0.00 ชิ้น
เข้าชม: 2,987 ครั้ง
ร้านค้า: autosolu
เปิดเมื่อวันที่: 9 ส.ค 2557
อัพเดทล่าสุด: 0 543
จำนวนเข้าชมร้านค้า: 10,564 ครั้ง
ชมร้านค้า: autosolu
รายละเอียด
รับออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป หรือเฉพาะแผงวงจร ตามความต้องการของลูกค้า โดยอาจเป็นงานต้นแบบ (Prototype) หรืองานที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 ชิ้น ที่มีราคารวมต่ำ หรืองานที่มีจำนวนมากกว่า 5 ชิ้น ซึ่งจะมีราคาต่อหน่วยต่ำ

• สำหรับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร หรือระบบ ภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง
• สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้ระบบควบคุมด้วย PLC ติดตั้งภายในตัวสินค้า สามารถลดต้นทุนได้
• สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้ระบบควบคุมด้วยวงจรรีเลย์และไทม์เมอร์ สามารถลดต้นทุนได้, มีความสะดวกในการติดตั้งใช้งาน, และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าระบบเดิม
• สำหรับลูกค้าที่ใช้แผงวงจรจากต่างประเทศติดตั้งภายในตัวสินค้า สามารถลดต้นทุนได้มาก โดยให้ออโตเมชั่นโซลูชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ  และมีราคาถูกกว่ามาก เป็นผู้ออกแบบและผลิตให้แทน

รับออกแบบและผลิตแผงวงจรใหม่ เพื่ิอใช้ทดแทนแผงวงจรเดิม และจัดเก็บเป็นอะไหล่สำรอง