กล้อง TOTAL STATION GOWIN TKS-202

รหัสสินค้า: kMvC140401
ชื่อสินค้า: กล้อง TOTAL STATION GOWIN TKS-202
ราคาปกติ: 0.00 บาท
ราคาขาย: 135,000.00 บาท
ประหยัดกว่า: -135,000.00 บาท
สินค้าชินนี้มียอดสั่งซื้อทั้งสิ้น: 0.00 ชิ้น
เข้าชม: 1,808 ครั้ง
ร้านค้า: lgtools
เปิดเมื่อวันที่: 22 เม.ย 2559
อัพเดทล่าสุด: 22 เม.ย 2559
จำนวนเข้าชมร้านค้า: 26,151 ครั้ง
ชมร้านค้า: lgtools
รายละเอียด
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม TOTAL STATION ราคาประหยัด 
คุณภาพดี มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน TOPCON 
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง 
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร 
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม.ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา 
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis 

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement ) 
2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง 
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e. 
2.3 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking) 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement ) 
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา 
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา 
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม 
4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล 
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ 
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ 
- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน 
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM ) 
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out ) 
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line) 
- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection ) 
- คำนวณหาพื้นที่ ( Area ) 
- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset 
- Program Road 

5. ทั่วไป 
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง 
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า 
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน 

6. อุปกรณ์ประกอบ 
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม 1 ชุด 
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร 1 ชุด 
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ 1 ขา 
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ 2 ก้อน 
6.5 เครื่องประจุไฟ 1 ชุด 
6.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ 1 ชุด 
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 
6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล 1 ชุด 

7. การรับประกันและบริการ 
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง 
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, Line ID : lgtools