เครื่องเขียน,เครื่องใช้สำนักงาน > เครื่องสแกนลายนิ้วมือ